AzRose MMC
Ana səhifə
/
/
/
Aparıcı mühəndis

Aparıcı mühəndis

  • AzRose MMC
  • Qəbələ rayon, Vəndam qəsəbəsi
  • Tam ştat

09-02-2024

410

Təsvir

·     Müəssisənin istehsal və qeyri - istehsal sahələrinin texniki avadanlıqların fasiləsiz, texniki cəhətdən düzgün istismarını və etibarlı işini, onların saz vəziyyətdə, tələb olunan səviyyədə saxlanılmasını təmin etmək;

·     İstehsalatın texniki hazırlığını təmin etmək;

·     Müəssisənin texniki xidmət və təmir fəaliyyətinə rəhbərlik etmək, onların işinin təşkilinə, nəticələrinə və əmək intizamına nəzarət etmək;

·     Avadanlıqların təmiri, təmir-istismar ehtiyaclarına material sərfi üzrə sənədlərin işlənib-hazırlanması, təmirin keçirilməsi, ehtiyat hissələrinin və materialların alınması üçün sifariş ərizələrini tərtib etmək;

·     Texniki xidmətin və təmirin vaxtında və keyfiyyətlə keçirilməsini, avadanlığın modernləşdirilməsi, bina və qurğuların vəziyyətinə texniki nəzarəti təşkil etmək;

·     Görülən işlərin tехniki nоrmаlаr daxilində yerinə yetirilməsinə nəzarət еtmək;

·     Texniki nasazlıqların səbəblərini analiz edərək uzunmüddətli həll yollarını təmin etmək;

·     Tabeçiliyində olan texniki qulluq, qazanxana və elektrik bölmələrinin fəaliyyətini tənzimləmək və aidiyyatı üzrə tapşırıqlar vermək;

·     Köhnəlmiş avadanlıqlar, obyektləri müəyyən etmək və onların təmirini növbələşdirmək;

·     Şirkətin texniki büdcəsinin hazırlanması və həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;

·    Əsaslı təmir üçün siyahı tutmaq;

·     Mаl-mаtеriаl, еnеrji, yаnаcаq və sürtkü mаtеriаllаrının sərfində isrаfçılаrа yоl vеrilməməsinə nəzаrət еtmək, оnlаrın qənаətlə işlədilməsi üçün təkliflər vеrmək; 

·     İqtisаdi cəhətdən dаhа sərfəli, аz еnеrji tutumlu, istismаrı sаdə оlаn ən yеni tехnоlоji аvаdаnlıqlаrın tətbiq оlunmаsı üçün təkliflər vеrmək;

·     Bаş vеrmiş qəzа hаdisələri zаmаnı оpеrаtiv işçi qrupu yаrаdaraq rəhbərlik еtmək.

Tələblər

·     Ali texniki təhsil;

·     Sahə üzrə minimum 3 il iş təcrübəsi;

·     MS Office proqramları üzrə bilik;

·     Azərbaycan dilində səlis danışıq (Rus dili və İngilis dili bilən namizədlər arzuolunandır);

Vakansiya haqqında

Son tarix

mart 20, 2024

Paylaşılıb

fevral 9, 2024

Vakansiya növü

Tam ştat

Kateqoriya

Xidmət sahələri

İmtiyazlar

  • Nahar təminatı
  • Könüllü tibbi siğorta
  • Korporativ nömrə və danışıq limiti
  • Peşəkar İnkişaf imkanları – təlimlərdə iştirak, sertifikasiyalar